Indicatoren op re-intergratie zwolle u moet weten

Klanten welke wegens (doorgaans een combinatie van) medische ofwel psychische belemmeringen en/of andere persoonlijke omstandigheden niet te belasten zijn met werk, een traject ofwel activering. De afstand tot de arbeidsmarkt is omvangrijk. Ten eerste moeten een belemmeringen en persoonlijke omstandigheid aangepakt behoren te geraken alvorens enige

read more